Srovnání pojištění domácnosti je s naší kalkulačkou hračka

Vhodným zabezpečením domácnosti proti vniknutí lze ušetřit

Jednotlivé pojišťovny přistupují k problematice zabezpečení domácnosti proti vloupání různě. Například ČSOB v případě běžné domácnosti speciální zabezpečení nevyžaduje. Česká pojišťovna v případě loupeže vyplatí pojistné plnění v závislosti na tom, jakou překážku musel zloděj překonat. Pokud vnikne do budovy nechráněných oknem v přízemí, neproplatí pojišťovna poškozenému více než 300 tisíc korun. U menších rodinných domků s hodnotou vybavení do 2 milionů korun a u bytů, které nejsou umístěny v přízemí, považuje Česká pojišťovna za postačující ochranu domácnosti bezpečnostní dveře s odpovídajícím zámkem. Pojišťovna Allianz uhradí poškozenému z pojistky pouze polovinu škody, pokud se jedná o pojistku na 500 tisíc korun a byt je chráněn pouze obyčejnými dveřmi s cylindrickou vložkou. Požadavky pojišťovny Generali na zabezpečení v podobě cylindrických vložek a bezpečnostních kování jsou minimální. Pokud se v případě vloupání ukáže, že bylo zabezpečení bytu nedostatečné, může přiměřeně tomu, ale také nemusí, pojistné plnění snížit.

Problematické je pojištění proti živlům

V případě pojištění proti škodám způsobených v domácnosti řáděním živlů je třeba pojistné podmínky toho kterého pojištění prostudovat velmi důkladně. V této části pojištění domácnosti se od sebe zásadně liší nejen produkty jednotlivých pojišťoven ale i různé produkty jedné a téže pojišťovny.

Pozor je třeba dávat např. na pojištění elektroniky.Většina základních variant pojištění domácnosti totiž nezahrnuje pojištění elektroniky proti poškození vzniklému přepětím v elektrické síti. V takových případech vám pojišťovna škodu na elektronice neuhradí, ledaže byste prokázali, že v okamžiku poškození udeřil v bezprostřední blízkosti blesk.

Dalším problémem mohou být v případě elektroniky limity pojistného plnění. To se týká i sportovního vybavení, šperků a jiných věcí. Na trhu existují samozřejmě i výjimky, např. u pojišťovny Victoria Volksbanken. Ta limity pojistného plnění pro jízdní kola a elektroniku stanoveny nemá, ale tyto předměty musí být uloženy v rámci obytného prostoru.

Riziko škod vzniklých povodní je pojišťované běžně. Naproti tomu pojištění škod běžnějších, jako např. škod způsobených vodou z prasklého potrubí nebo uniklou z poškozené pračky samozřejmostí být nemusí a zvláště v levnějších produktech zahrnuto není.

Riziko škod vzniklých v souvislosti se zásahem policie nebo jiného orgánu státní moci, s občanskými nepokoji, válkou nebo teroristickými činy nepojistí žádná pojišťovna.


Všechny možné domácnosti najdete na nemovitosti.org. Jak získat nejlevnější pojištění nemovitosti se dozvíte pod odkazem.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI